• Σταθερότητα φαρμάκων:

 Extended Stability for Parenteral Drugs// 6η έκδοση /Εκδόσεις ASHP

  • Ακρίβεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος:

Σε περίπτωση πλήρωσης με τον ονομαστικό όγκο, η ακρίβεια ροής είναι +/- 15% του σημασμένου ρυθμού ροής.  

   • Υπολειπόμενη ποσότητα ανά μέγεθος αντλίας:

Οι υπολειπόμενες ποσότητες των 2.0ml, 3.5ml και 5.0ml αναφέρονται στις αντλίες χωρητικότητας 50-125 ml, 200-300ml και 400-500 ml αντίστοιχα.

    • Εξάλειψη σωματιδίων και φυσαλίδων:

Με εγκατεστημένο φίλτρο μεγέθους πόρου 1.2mμ στο σύστημα χορήγησης για την εξάλειψη σωματιδίων και φυσαλίδων αέρα

     • Εύκαμπτες και εκχυλίσιμες δοκιμές:

Η διάρκεια των εύκαμπτων/εκχυλίσιμων δοκιμών περιλαμβάνει επιπλέον τουλάχιστον 8ωρη επαφή του αναισθητικού/συσκευής πέραν της ονομαστικής διάρκειας

Σημείωση: Οι επιπλέον 8 ώρες υπολογίζονται μετά το πε΄ρας της πρώτης ώρας από το γέμισμα της συσκευής.

      • Στειρότητα/Βιοσυμβατότητα:

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί φθαλικό διαιθυλεξύλιο και φυσικό λάτεξ. Όλα τα υλικά είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 109931:2009.

NML Infusion

 
Διεύθυνση: Αφροδίτης 57,
Νέα Ιωνία, T.K. 142 35
 
Τηλέφωνο: 210 2222073
 
email: info@nmlinfusion.gr 

Κατασκευή Ιστοσελίδας iNFOLib